Rekisteriseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä 26.6.2020.

Rekisterinpitäjä

Lainax lainanvälitys

Yhteystiedot rekisteriasioissa

[email protected]

Rekisterin nimi

Lainax asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tietojen analysointiin, tilastointiin, tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.Henkilötietoja voidaan myös käyttää mainonta-ja markkinointitarkoituksiin. Arkaluontoisia tietoja ei kuitenkaan käytetä markkinoinnin tai mainonnan toteuttamisessa. Rekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi-ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Kansalaisuus
 • Siviilisääty
 • Kansalaisuus
 • Asumistiedot
 • Asepalvelustiedot
 • Ammatti
 • Työsuhdetiedot
 • Tulo- ja menotiedot
 • Pankkiyhteystiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja-suostumukset
 • Asiakkaan itsensä antamat tarpeelliset lisätiedot
 • Luottotyyppi ja muita luottoa koskevia tietoja
 • Maksuhäiriötiedot
 • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät
 • Haetun ja myönnetyn lainan tiedot
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Ajoneuvojen rekisterinumerot jaVIN-numerot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Lainax-verkkosivujen lomakkeilla sekä Google Analytics analytiikalla.

Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojensiirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja voidaan ainoastaan luovuttaa niille organisaation ulkopuolisille yrityksille, joille tietojen antaminen on välttämätöntä luottopäätöksen, vakuutusten, rahoitussopimuksen ja kunnossapitosopimuksen solmimista varten. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa lomakkeeseen täytetyistä tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Tietojen siirto perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen.

Rekisterin suojauksenperiaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteriin sisäänkirjautuminen edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Rekisteröity voi maksuttomasti tarkastaa tiedot kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Henkilöllisyystodistus on esitettävä, kun tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa ja täydentää rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn esittämästä vaatimuksesta. Tiedon korjaamista koskeva vaatimus tulee esittää kirjallisesti edellä kohdassa 9 mainittuun osoitteeseen. Vaatimuksessa on yksilöitävä mitä tietoa korjaamisvaatimus koskee.

Muut henkilötietojenkäsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle kirjallisesti edellä kohdassa 9 mainittuun osoitteeseen.